موفقیت که میگن اینه ؟ ???? :: پانیذ


موفقیت که میگن اینه ؟ ????

درخواست حذف این مطلب
نشسته بودیم تو حیاط مدرسه :)
مشغول خوردن چیپس وماست و اینـــا !
یکی از دبیرا اومد و گفت خانمِ .... ! رفتم نزدیک بهش ایستادم .
گفتم خدایا چیکار یعنی ؟!
تو دلم صلوات میفرستادم :| کلا یه ح ِ عجیبی ساخته بودم از خودم :)
خیلی جدی گفت : تبریک میگم آزمون توی منطقه دوم شدین /:
حالا من نمیدونستم چه واکنشی نشون بدم :|
بگم خدایا شکرت که دوم شدم
یا نه بگم خدایا چرا دوم شدم ؟! البته اینم بگم درصد بعضی از درس های خیلی پایینه ... !
در هر حال بسی خوشحالیم:))
پ.ن1 : هر چیز که در جستن آنی ، آنی پ.ن2:بی تو نفس کشیدنم عُمر تباه است #شهریار [❤️]
اینم کارنامه : فقط عربی و فارسی
روی تصویر کلیک کنید :)